Refine my Results

  1. 1. Signs of Safety Comprehensive Briefing Paper search file icon
    • English
    21 May 2018   |  Andrew Turnell, Terry Murphy   4 Most Popular This fourth edition of the Signs of Safety Briefing Paper offers a comprehensive overview of the Signs of Safety approach and underpinning theory, as well as detailing the research and implementation science that supports it.
  2. 2. Signs of Safety en detaljerad presentation search file icon
    • Swedish
    11 February 2020   |  Andrew Turnell, Terry Murphy   2 Most Popular Det här är den fjärde upplagan av en detaljerad presentation av Signs of Safety. Den innehåller en allsidig överblick av Signs of Safetys förhållningssätt och den underliggande teorin samt belyser den forskning och implementeringsteori som modellen lutar sig mot.