Core Signs of Safety Tools and Techniques

”Så att han skulle förstå upp till hundra”

Intervjuer och material från arbetet med att skapa en ord- och bildberättelse till Tino 2 år

12 Sep 2022

Average rating
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars(2)
Rate this resource
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars

Language

  • Swedish

I detta material får du ta del av en avidentifierad ord- och bildberättelse till Tino som är två år gammal och placerad i familjehem sedan drygt ett år. Materialet innehåller också en film där Tinos mamma, pappa och socialsekreterare intervjuas och reflekterar kring hur det var att göra ord och bildberättelsen, vad den får för betydelse för Tino, för dem själva och för samarbetet mellan familjen och socialtjänsten. Du får också se exempel på förberedande frågor som socialarbetarna gjorde under arbetet med ord- och bildberättelsen.

 

Materialet är framtaget i syfte att ge inspiration och stöd till socialarbetare genom att ge exempel och olika perspektiv på ord- och bildberättelse. Det kan också användas för att ge föräldrar större förståelse för hur en ord- och bildberättelse kan se ut och gå till.

 

 

 
Last updated Monday, 12 September 2022 9:33:30 PM