Refine my Results

1 results in Barn och Ungdomar Utsatta för Våld.
  1. 1. Barn och Ungdomar Utsatta för Våld search file icon
    • Swedish
    22 April 2021   |  Ann Gardestrom, Anne Hiller, Linn Van Bruggen, Pernilla Soderberg   5 Most Popular Ett metodstöd för praktiker inom socialtjänstens barn och ungdomsvård i hur Signs of Safety kan användas i en svensk kontext, inom ramen för svensk kommunal socialtjänst, särskilt i arbetet med våld i nära relationer