Refine my Results

1 results for Frida Karlsson.
  1. 1. ”Så att han skulle förstå upp till hundra” search file icon
    • Swedish
    12 September 2022   |  Frida Karlsson, Hannah Lindahl, Ibrahim Saleh, Marlene Droguett Persson   5 Most Popular Ett exempel på ord- och bildberättelse, förberedelsematerial och intervjuer med mamma, pappa och socialsekreterare till Tino 2 år. Hur arbetet med ord- och bildberättelsen öppnade upp samarbetet med socialtjänsten och hur föräldrarna bättre kunde förstå sin egen situation och sin sons behov