Gathering Presentations

2021 Swedish Online Gathering Program

Beskrivning av presentationerna med länkar till inspelningarna

17 Nov 2021

Average rating
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars(0)
Rate this resource
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars

Language

  • Swedish

Program för den Svenska nätverkskonferensen

Tisdag 30 november

09:00 Välkomna! Inledning Marieke Vogel, Regional Director Elia

Marieke öppnar konferensen och presenterar det svenska nätverket


Olofström: Ord och bild med en tonåring

En mamma får hjälp att berätta för sin dotter om vad som hänt under hennes uppväxt och om de val hon gjort

Presentatörer: Elizabeth Retfalvi, Izabela Szabo

Titta på den här presentationen

PAUS


10:10 Värnamo: Ett steg i taget — men ändå ligga steget före

Implementering med interna tematräffar, egen praktikintensiv, involvera vuxen och rutiner för samverkan

Presentatörer: Frida Adelbrant, Fredrik Wallström, Hannah Lindahl

Titta på den här presentationen

PAUS


11:00 Rinkeby-Kista: Från rädsla till tårta med socialtjänsten

Säkerhetsplanering utifrån oro för våld

Presentatör: Sebastian Eriksson

Titta på den här presentationen

11.40 Smågruppsdiskussioner

Avslutande reflektioner


12:00 Slut för dagen


Onsdag 1 december

09:00 Linn van Bruggen öppnar konferensen


Ljusdal: Från Rookies till Team

Samarbete socialsekreterare öppenvård – Lärdomar, erfarenheter och utmaningar

Presentatörer: Emelie Widmark och Hannah Ångman

Titta på den här presentationen

PAUS


10:00 Täby: Vägen till ett barnsäkerhetsteam och att kliva utanför sin komfortzon

Om hur Täby kommun utvecklats genom Signs of Safety, från att ”mappning” är ”det nya” till ett barnsäkerhetsteam som jobbar med säkerhetsplaner.

Presentatörer: Inger Dorrian, Maria Wigren, Joakim Flood och Mirjam Nevalainen

Titta på den här presentationen

PAUS


10:50 Sjögården: Ett HVB för ungdomar, föräldrar och nätverk

Två filmade intervjuer med föräldrar som varit på Sjögården med sina barn

Presentatörer: Samuel Mases, Lisa Envall

Titta på den här presentationen

11:30 Smågruppsdiskussioner

Avslutande reflektioner


12:00 Slut för dagen


Torsdag den 2 december

09:00 Katarina Elmehed öppnar konferensen


Uppsala: Vi gör det tillsammans

Vilken betydelse har nätverket haft för Ebbot och hans familj under säkerhetsplaneringsarbetet?

Presentatörer: Mimmie Palmersjö, Moa Gard, Charlotta Syrén

Den här presentationen är inte tillgänglig på Knowledge Bank
 

PAUS


10:00 Bollnäs: Säkerhetsplanering i hemflytt

Att flytta hem familjehemsplacerade syskon

Presentatörer: Anna Lundqvist, Karin Planeskog och Terese Magnusson

Titta på den här presentationen

PAUS


10:50 Jönköping: Det gömda nätverket

Om en familj som skapade ett nätverk runt omkring sig som gjorde skillnad och en ord- och bildberättelse som blev helande för barnen.

Presentatörer: Maria Unge och Åsa Svensson

Titta på den här presentationen

11:30 Smågruppsdiskussioner

Avslutande reflektioner


12:00 Slut

Last updated Friday, 21 January 2022 12:57:13 AM