Implementation

Zes jaar implementatie van Signs of Safety in het Agentschap Opgroeien

Six years of implementation of Signs of Safety at ‘Opgroeien’ Agency, Flanders (Belgium)

19 Oct 2021

Average rating
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars(1)
Rate this resource
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars

Language

  • English
  • Dutch

This video is recorded in English with Dutch sub titles

Deze video toont het implementatieproces van de Ondersteuningsdiensten van de Centra voor Jeugdhulp en de Sociale Diensten voor Gerechtelijke Jeugdhulp in het Agentschap ‘Opgroeien’ in Vlaanderen.

Door het zien van de verschillende interviews krijgt u een inzicht in hoe het proces van de implementie van Signs of Safety zich ontwikkelde op de 4 domeinen: leiderschap, organisatorische afstemming, zinvol meten en leren.

1. Leiderschap: Joke Wiggerink (CEO Elia) en Nele Haedens (projectleidster Signs of Safety in het Agentschap Opgroeien) vertellen over hun “reis” van “leading the learning” en de betrokkenheid van o.a de minister.

2. Organisatorische Afstemming: Jeroen Stuyck en Ingrid Van Eetveld vertellen over het professionele partnerschap die ze vorm gaven onder de naam van “Het Antwerps Partnerschap”. Jeroen Stevens praat met Jeugdrechters P. Vandaele (Voorzitter van de Antwerpse Jeugdrechters) en C. Denoyelle (Jeugdrechter en voormalig voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie) over de meerwaarde die ze ervaren door het inzetten van Signs of Safety.

3. Zinvol meten: Lies interviewt Lana De Clercq over haar onderzoek over de impact van Signs of Safety in het Agentschap Opgroeien in Vlaanderen. Haar onderzoek luidt: “Een procesevaluatie van de implementatie van Signs of Safety in OSD in het Agentschap Opgroeien.”

  4. Leren: Sabien en Denis interviewen een groep van praktijkbegeleiders en consulenten van het Agentschap ‘Opgroeien’ over hun ervaringen van de implementatie van Signs of Safety de afgelopen 6 jaar.

 

This video is a series of interviews illustrating the implementation process of 'Opgroeien' (Growing Up) Agency, Flanders.

You can see by the different interviews the process of the implementation on the 4 domains: learning, leadership, meaningful measures and organisational alignment.

1.     Leadership: Joke Wiggerink (CEO Elia) and Nele Haedens (projectleader Signs of Safety Agency ‘Opgroeien’ Flanders) are talking about the journey of leading the learning and involvement of the highest leaders of the country.

2.     Organisational Alignment: Jeroen Stuyck and Ingrid Van Eetveld are talking about the professional partnership they build with the Antwerp Partnership. Jeroen Stevens is talking with Judges of Juvenile Court (P.Vandaele en C. Denoyelle) about the value of Signs of Safety.

3.      Meaningful Measures: Lies interviews Lana De Clercq about her research of the impact of Signs of Safety at the Agency in Flanders. Her research calls: “A process evaluation of the implementation of Signs of Safety in OSD in the Agency of Opgroeien.”

4.      Learning: Sabien and Denis are interviewing a group of practice leaders and case-workers of ‘Opgroeien’ about their experiences in the six years of implementation.

Last updated Thursday, 16 June 2022 11:54:16 PM