Introduction to Signs of Safety

Signs of Safety en detaljerad presentation

4e upplagan av en detaljerad presentation av Signs of Safety (men den första på svenska)

11 Feb 2020

Average rating
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars(2)
Rate this resource
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars

Language

  • Swedish

Signs of Safety Comprehensive Briefing PaperDet här är den fjärde upplagan av en detaljerad presentation av Signs of Safety. Den innehåller en allsidig överblick av Signs of Safetys förhållningssätt och den underliggande teorin samt belyser den forskning och implementeringsteori som modellen lutar sig mot.

Kapitel ett inleds med att understryka vad vår strävan handlar om: Barns säkerhet Kapitel två placerar in Signs of Safety i dess värdegrund genom att utforska de tre grundprinciperna för modellen. Kapitel tre ger en kort historik av Signs of Safety för att ge läsaren en känsla av sammanhang för hur och varför modellen skapades. Kapitel fyra beskriver hur förhållningssättet har utvecklats internationellt och den evidens som stödjer utvecklingen. Kapitel fem går in på kärnan i ramverket och beskriver hur det ramar in och tar sig an kärnuppdraget för socialt barnavårdsarbete, att utreda och bedöma risker för barn. Kapitel sex ger en sammanfattning av Signs of Safetys förändringsteori. Kapitel sju beskriver de verktyg som modellen använder för att placera barn i centrum av praktiken. Kapitel åtta beskriver säkerhetsplanering som är själva kärnan i förhållningssättet och i all social barnavårdspraktik. De två sista kapitlen fokuserar på systemfrågor, där kapitel nio innehåller de inlärningsteorier och förhållningssätt som gör Signs of Safety till en motor för organisatoriskt lärande och förändring; och kapitel tio riktar in sig mot detaljerna i implementering och ledarskap.

Viktiga uppdateringar i den fjärde upplagan:

  • Nya exempelärenden i kapitel fem för att presentera ramverket för utredning och säkerhetsplaneringen som följer av den
  • Ett helt nytt kapitel sex med en detaljerad beskrivning av Signs of Safetys förändringsteori
  • En omfattande bearbetning av kapitlen nio och tio som beskriver den senaste utvecklingen inom organisatorisk implementering av Signs of Safety
Last updated Wednesday, 12 February 2020 7:40:50 PM